Quantcast

Labgeba

KTU docentas, technikos mokslų daktaras, išradėjas ir labgebas Satkevičius Edvardas apie labgebos svarbą tautos ūkiui, apie atsigavimo ir suklestėjimo galimybes ir kaip senbuviams išlikti Lietuvoje.
Pašto aplinkraščio parinktys (smulkiau - anglų kalba)
"Options › Subscribe via email" — užsisakyti pranešimus paštu;
"Options › Post by email" — gauti pašto aplinkraščio adresą;
Išsiųsti savo pranešimus galite paštu arba WWW sąsaja žemiau;
Visi pranešimai išsiuntinėjami užsisakiusiems ir kaupiami šiame archyve.
by Vytis • | | 0 comments
TAUTOS IŠLIKIMO IR TOBULĖJIMO STRATEGIJA 1 Satkevičius Edvardas Kaunas 1988 m. satkevichius@yahoo.com; Kiekvieno žmogaus prigimtinė pareiga ir pagrindinis tikslas — išsaugoti savo giminės ir savo tautos kiekinį, genetinį, kalbinį, kultūrinį ir ypač kovingą pa...read more
by Vytis • | | 0 comments
2011-06-18 pasisakymas apie istorijos ir kalbotyros problemas po dr. Rosales paskaitos Birštone.
by Vytis • | | 1 comment
by Vytis • | | 0 comments
Jau antrus metus pirmokėlių į mokyklą ateina tik apie 25 tūkstančius. Tai yra gerokai mažiau pusės, nes per Perestrojką Lietuvoje jau gimdavo po 58 tūkstančius kasmet. Daugelį pirmokėlių į mokyklą atveda vienas iš tėvų arba seneliai, nes tėvai Vakaruose. Tai rodo, jog gimdančių ir auginančių vai...read more
by Vytis • | | 0 comments
Prof. Vladimiras Novosadas, doc. Edvardas Satkevičius, mokytojas Sigitas Morkūnas, ekonomistė verslininkė Nijolė Ulinskienė ir laidos „Raktas“ vedėjas Audrys Antanaitis apie Lietuvai parengtą dešimtmečio raidos planą per „Žinių radiją“: „Ar taps Lietuva gerovės ir teisingumo valstybe?“ 2010 rugp...read more
by Vytis • | | 0 comments
Vakarų „demokratija“ laikotarpiuose tarp rinkimų pilnai atitinka Graikijos vergovinę demokratinę santvarką. Ji yra papildytas tik rinkimų spektakliais. Vergovinėje santvarkoje tik saujelė vergvaldžių dalyvavo valstybės valdyme, o dabar tik saujelė Seimo ir tarybų narių dalyvauja valstybės valdym...read more
by Vytis • | | 0 comments
Žmonių savivalda — tai nuolatinis žmonių dalyvavimas sprendžiant jų bendrus reikalus. Žmonės tiesiogiai, o negalintys tiesiogiai dalyvauti, per savo įgaliotus atstovus, dalyvauja valstybės valdyme ir sprendžiant bendrus vietinius reikalus. Savivaldos pagrindas — tai tiesioginis pačių žmoni...read more
by Vytis • | | 0 comments
Nusikalstama „Vakarų demokratija“ yra sugalvojusi rinkimų ir „atstovavimo“ sistemą, pagal kurią tarybos narys geriausiu atveju atstovauja 10% tos vietovės rinkėjų, o Seimo narys po „rinkimų“ prisiekia nevykdyti rinkėjams duotų įsipareigojimų ir neatstovauja jokių rinkėjų (LR Konstitucijos 59 ...read more
by Vytis • | | 0 comments
New Post
feeds Feeds
Vytis Luobys baizhou2324 lifanny