Labgeba

KTU docentas, technikos mokslų daktaras, išradėjas ir labgebas Satkevičius Edvardas apie labgebos svarbą tautos ūkiui, apie atsigavimo ir suklestėjimo galimybes ir kaip senbuviams išlikti Lietuvoje.
Pašto aplinkraščio parinktys (smulkiau - anglų kalba)
"Options › Subscribe via email" — užsisakyti pranešimus paštu;
"Options › Post by email" — gauti pašto aplinkraščio adresą;
Išsiųsti savo pranešimus galite paštu arba WWW sąsaja žemiau;
Visi pranešimai išsiuntinėjami užsisakiusiems ir kaupiami šiame archyve.
by Vytis • | | 0 comments
Ištrauka iš išlikimo strategijos knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, doc., Satkevičius Edvardas, Kaunas, J.I.Kraševskio 6-1, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; labgebas@gmail.com Ši ištrauka papildyta 2016 05 25 graikiškąja da...read more
by Vytis • | | 0 comments
TAUTOS IŠLIKIMO IR TOBULĖJIMO STRATEGIJA 1 Satkevičius Edvardas Kaunas 1988 m. satkevichius@yahoo.com; Kiekvieno žmogaus prigimtinė pareiga ir pagrindinis tikslas — išsaugoti savo giminės ir savo tautos kiekinį, genetinį, kalbinį, kultūrinį ir ypač kovingą pa...read more
by Vytis • | | 0 comments
2011-06-18 pasisakymas apie istorijos ir kalbotyros problemas po dr. Rosales paskaitos Birštone.
by Vytis • | | 1 comment
by Vytis • | | 0 comments
Jau antrus metus pirmokėlių į mokyklą ateina tik apie 25 tūkstančius. Tai yra gerokai mažiau pusės, nes per Perestrojką Lietuvoje jau gimdavo po 58 tūkstančius kasmet. Daugelį pirmokėlių į mokyklą atveda vienas iš tėvų arba seneliai, nes tėvai Vakaruose. Tai rodo, jog gimdančių ir auginančių vai...read more
by Vytis • | | 0 comments
Prof. Vladimiras Novosadas, doc. Edvardas Satkevičius, mokytojas Sigitas Morkūnas, ekonomistė verslininkė Nijolė Ulinskienė ir laidos „Raktas“ vedėjas Audrys Antanaitis apie Lietuvai parengtą dešimtmečio raidos planą per „Žinių radiją“: „Ar taps Lietuva gerovės ir teisingumo valstybe?“ 2010 rugp...read more
by Vytis • | | 0 comments
Vakarų „demokratija“ laikotarpiuose tarp rinkimų pilnai atitinka Graikijos vergovinę demokratinę santvarką. Ji yra papildytas tik rinkimų spektakliais. Vergovinėje santvarkoje tik saujelė vergvaldžių dalyvavo valstybės valdyme, o dabar tik saujelė Seimo ir tarybų narių dalyvauja valstybės valdym...read more
by Vytis • | | 0 comments
Žmonių savivalda — tai nuolatinis žmonių dalyvavimas sprendžiant jų bendrus reikalus. Žmonės tiesiogiai, o negalintys tiesiogiai dalyvauti, per savo įgaliotus atstovus, dalyvauja valstybės valdyme ir sprendžiant bendrus vietinius reikalus. Savivaldos pagrindas — tai tiesioginis pačių žmoni...read more
by Vytis • | | 0 comments
Nusikalstama „Vakarų demokratija“ yra sugalvojusi rinkimų ir „atstovavimo“ sistemą, pagal kurią tarybos narys geriausiu atveju atstovauja 10% tos vietovės rinkėjų, o Seimo narys po „rinkimų“ prisiekia nevykdyti rinkėjams duotų įsipareigojimų ir neatstovauja jokių rinkėjų (LR Konstitucijos 59 ...read more
by Vytis • | | 0 comments
New Post
feeds Feeds
Vytis Luobys baizhou2324 lifanny
baidai66 caltthingmudfme KKS05006 joejonsme
yaya2017