Etnocidas

Posted by Vytis Vytis
Options
Jau antrus metus pirmokėlių į mokyklą ateina tik apie 25 tūkstančius. Tai yra gerokai mažiau pusės, nes per Perestrojką Lietuvoje jau gimdavo po 58 tūkstančius kasmet. Daugelį pirmokėlių į mokyklą atveda vienas iš tėvų arba seneliai, nes tėvai Vakaruose. Tai rodo, jog gimdančių ir auginančių vaikus žmonių Lietuvoje liko tik ketvirtadalis, tik apie 500 ar 600 tūkstančių. Vaikų iki 18 metų per Perestrojką buvo 960 tūkstančių. Dabar jų turėtų būti virš milijono. Tikrovėje jų yra likę Lietuvoje tik 500 ar 550 tūkstančių. Gyventojų virš 60 metų turėtų būti apie milijoną, bet ir jų likę tik apie 800 tūkstančių. Lietuvoje dabar dar gyvena nuo milijono aštuonių šimtų tūkstančių iki 2 milijonų gyventojų, Tą patį patvirtina gyventojų apklausos, kurios skelbiamos „Lietuvos Ryto“ laikraštyje. Jos rodo, jog rinkimuose dalyvauja apie 80 procentų Lietuvoje gyvenančių gyventojų. Apie pusė rinkėjų sąrašuose esančių rinkėjų jau Vakaruose ir todėl nuo sąrašo ateina balsuoti tik 40 ar 44 procentai rinkėjų.

Lietuvoje už 32 milijonus litų įvykdytas nusikalstamas Gyventojų surašymo spektaklis. Buvo surašomi norintys save laikyti gyvenančiais Lietuvoje, o ne tikrai gyvenantys Lietuvoje. Šiuo užhipnotizuojančiu spektakliu siekiama nuslėpti neregėto masto lietuvių tautos naikinimą ir toliau apgaudinėti Europos Sąjungą, nes didžioji dalis pinigų iš jos duodama proporcingai rodomam gyventojų skaičiui.

Reikalaujame sustabdyti neregėto masto lietuvių tautos naikinimą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn šiuolaikinio genocido vykdytojus ir nutraukti Europos Sąjungos apiplėšimo politiką, nes ateityje už tai gali būti uždėtos labai didelės baudos, kurios atves Lietuvą į pilną nemokumą.

Vakarų demokratinė santvarka, LR Konstitucija ir LR įstatymai ir įvairios žmogaus teisių konvencijos gina atskirų žmonių teises be pragyvenimo užtikrinimo jo gimtojoje šalyje ir visai negina tautų teisių bei jų teisės išlikti. Paskutinių 20 metų tautų naikinimo istorija rodo, jog Vakarų demokratinė santvarka ir LR Konstitucija yra nusikalstamos. Jos turi būti iš esmės pertvarkytos tautų teisių ir tautų išlikimo užtikrinimo kryptimi. Lietuvos valdžios pareiga neatidėliotinai pradėti tokį pertvarkymą, nes kitaip po 20 metų Lietuvoje neliks senbuvių, o kolonizatoriai išvarys ir Seimo narius bei kitus dabartinius valdžios atstovus.