Labgeba

KTU docentas, technikos mokslų daktaras, išradėjas ir labgebas Satkevičius Edvardas apie labgebos svarbą tautos ūkiui, apie atsigavimo ir suklestėjimo galimybes ir kaip senbuviams išlikti Lietuvoje.
Pašto aplinkraščio parinktys (smulkiau - anglų kalba)
"Options › Subscribe via email" — užsisakyti pranešimus paštu;
"Options › Post by email" — gauti pašto aplinkraščio adresą;
Išsiųsti savo pranešimus galite paštu arba WWW sąsaja žemiau;
Visi pranešimai išsiuntinėjami užsisakiusiems ir kaupiami šiame archyve.
by Vytis • | | 0 comments
Vakarų „demokratija“ laikotarpiuose tarp rinkimų pilnai atitinka Graikijos vergovinę demokratinę santvarką. Ji yra papildytas tik rinkimų spektakliais. Vergovinėje santvarkoje tik saujelė vergvaldžių dalyvavo valstybės valdyme, o dabar tik saujelė Seimo ir tarybų narių dalyvauja valstybės valdym...read more
by Vytis • | | 0 comments
Žmonių savivalda — tai nuolatinis žmonių dalyvavimas sprendžiant jų bendrus reikalus. Žmonės tiesiogiai, o negalintys tiesiogiai dalyvauti, per savo įgaliotus atstovus, dalyvauja valstybės valdyme ir sprendžiant bendrus vietinius reikalus. Savivaldos pagrindas — tai tiesioginis pačių žmoni...read more
by Vytis • | | 0 comments
Nusikalstama „Vakarų demokratija“ yra sugalvojusi rinkimų ir „atstovavimo“ sistemą, pagal kurią tarybos narys geriausiu atveju atstovauja 10% tos vietovės rinkėjų, o Seimo narys po „rinkimų“ prisiekia nevykdyti rinkėjams duotų įsipareigojimų ir neatstovauja jokių rinkėjų (LR Konstitucijos 59 ...read more
New Post
feeds Feeds
Vytis Luobys baizhou2324 lifanny
baidai66 caltthingmudfme KKS05006 joejonsme
yaya2017